Animal Assisted Interventions in Zorg, Onderzoek en Onderwijs

Animal Assisted Interventions in Zorg, Onderzoek en Onderwijs

Animal Assisted Interventions in Zorg, Onderzoek en Onderwijs

AAIZOO: Animal Assisted Interventions in Zorg, Onderzoek en Onderwijs

“Animal Assisted Interventions” (AAI) hebben betrekking op activiteiten en werkzaamheden waarbij dieren een ondersteunende of assisterende rol hebben in de zorg, in onderzoek en in het onderwijs.
Daarbij kan worden gedacht aan dierondersteuning en -assistentie in het werk van psychologen, psychiaters, psychotherapeuten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk en sociaal werkenden, onderwijsgevenden en vrijwilligers in de zorg en het onderwijs.
Door middel van het op ondersteunende wijze inzetten van dieren zoals bijvoorbeeld honden, paarden, ezels en andere dieren vindt er optimalisering van therapeutische processen, begeleidende activiteiten en leerprocessen plaats.

 

De Stichting zet zich in voor het verbeteren van de kennisinfrastructuur op dit gebied, waardoor wetenschappers, hulp- en zorgverleners en andere beroepsmatige aanbieders van dierondersteunde werkzaamheden de beschikbare kennis beter kunnen delen, onderzoeksprojecten kunnen initiëren en onderwijs kunnen ontwikkelen. Hierdoor kan de kwaliteit van de werkzaamheden in dit werkveld worden verbeterd.

Daarnaast maakt AAIZOO zich sterk voor drempelverlaging van verantwoorde professionele inzet van (huis)dieren in de zorg, in onderzoek en in het onderwijs. Op deze website krijgt u informatie over de achtergrond van ons ontstaan, onze doelstellingen en missie. Verder wordt u inzicht gegeven in de wijze waarop we onze activiteiten hebben georganiseerd.

Vooraankondiging symposium

Volgend jaar viert Topdog een dubbel feestje. De Topdogmethodiek bestaat 10 jaar en Mens & Hond bestaat samen 35 jaar. Jeroen Dale 15 jaar en Rob Mos 20 jaar. Wij willen dit dubbele feestje vieren door middel van een  symposium: “10 Jaar Topdog met hart en ziel”……...
Read More

Building bridges between research and fieldwork

Attendees of the annual ISAZ conference spent several days considering multidisciplinary approaches to HAI research involving both behavioral and social sciences. Psychology, social psychology, anthropology, psychiatry, and neuroscience were all key focal points....
Read More

Studiedag AAIZOO met als gast spreker Dr Machteld van Dierendonck

Een zeer inspirerende dag (Verslagje volgt nog)
Read More

SYMPOSIUM CEREBRALE PARESE

DIT SYMPOSIUM HEEFT HET MAXIMUM AANTAL DEELNEMERS BEREIKT. INSCHRIJVEN IS HELAAS NIET MEER MOGELIJK. Programma NOBCO Symposium Onderzoek en Coaching 2016 Tijdens dit symposium zal de NOBCO Thesisprijs 2016 worden uitgereikt, is er een keynote van Prof.dr. Marie-Jose...
Read More

Animal Assisted Education in het reguliere basisonderwijs in Nederland

Een onderzoek naar de mogelijkheden die Animal Assisted Education biedt voor het reguliere basisonderwijs in...
Read More