Animal Assisted Interventions in Zorg, Onderzoek en Onderwijs

Animal Assisted Interventions in Zorg, Onderzoek en Onderwijs

Animal Assisted Interventions in Zorg, Onderzoek en Onderwijs

AAIZOO: Animal Assisted Interventions in Zorg, Onderzoek en Onderwijs

“Animal Assisted Interventions” (AAI) hebben betrekking op activiteiten en werkzaamheden waarbij dieren een ondersteunende of assisterende rol hebben in de zorg, in onderzoek en in het onderwijs.
Daarbij kan worden gedacht aan dierondersteuning en -assistentie in het werk van psychologen, psychiaters, psychotherapeuten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk en sociaal werkenden, onderwijsgevenden en vrijwilligers in de zorg en het onderwijs.
Door middel van het op ondersteunende wijze inzetten van dieren zoals bijvoorbeeld honden, paarden, ezels en andere dieren vindt er optimalisering van therapeutische processen, begeleidende activiteiten en leerprocessen plaats.

 

De Stichting zet zich in voor het verbeteren van de kennisinfrastructuur op dit gebied, waardoor wetenschappers, hulp- en zorgverleners en andere beroepsmatige aanbieders van dierondersteunde werkzaamheden de beschikbare kennis beter kunnen delen, onderzoeksprojecten kunnen initiëren en onderwijs kunnen ontwikkelen. Hierdoor kan de kwaliteit van de werkzaamheden in dit werkveld worden verbeterd.

Daarnaast maakt AAIZOO zich sterk voor drempelverlaging van verantwoorde professionele inzet van (huis)dieren in de zorg, in onderzoek en in het onderwijs. Op deze website krijgt u informatie over de achtergrond van ons ontstaan, onze doelstellingen en missie. Verder wordt u inzicht gegeven in de wijze waarop we onze activiteiten hebben georganiseerd.

Become a Pet Partners Evaluator

IAHAIO member Pet Partners is exploring the possibility of expanding their Therapy Animal Program internationally.  They are in a testing phase and looking for a handful of international cities and/or countries in which to register animal/handler teams. Pet Partners...
Read More

WITBOEK VAN IAHAIO

DEFINITIES VAN IAHAIO VOOR INTERVENTIES MET BEHULP VAN DIEREN EN RICHTLIJNEN VOOR HET WELZIJN VAN DE BETROKKEN DIEREN
Read More

5 mei: studiedag voor dieren in de gezondheidszorg

ZorgBeest is een onderzoeksproject van de Hogeschool Odisee waarin we praktische richtlijnen formuleren als ondersteuning voor AAI-programma’s (Animal Assisted Interventions).   Op 5 mei organiseren we een studiedag waarin experts uit zowel de onderzoekswereld als de...
Read More