Animal Assisted Interventions in Zorg, Onderzoek en Onderwijs

Animal Assisted Interventions in Zorg, Onderzoek en Onderwijs

Animal Assisted Interventions in Zorg, Onderzoek en Onderwijs

AAIZOO: Animal Assisted Interventions in Zorg, Onderzoek en Onderwijs

“Animal Assisted Interventions” (AAI) hebben betrekking op activiteiten en werkzaamheden waarbij dieren een ondersteunende of assisterende rol hebben in de zorg, in onderzoek en in het onderwijs.
Daarbij kan worden gedacht aan dierondersteuning en -assistentie in het werk van psychologen, psychiaters, psychotherapeuten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk en sociaal werkenden, onderwijsgevenden en vrijwilligers in de zorg en het onderwijs.
Door middel van het op ondersteunende wijze inzetten van dieren zoals bijvoorbeeld honden, paarden, ezels en andere dieren vindt er optimalisering van therapeutische processen, begeleidende activiteiten en leerprocessen plaats.

 

De Stichting zet zich in voor het verbeteren van de kennisinfrastructuur op dit gebied, waardoor wetenschappers, hulp- en zorgverleners en andere beroepsmatige aanbieders van dierondersteunde werkzaamheden de beschikbare kennis beter kunnen delen, onderzoeksprojecten kunnen initiëren en onderwijs kunnen ontwikkelen. Hierdoor kan de kwaliteit van de werkzaamheden in dit werkveld worden verbeterd.

Daarnaast maakt AAIZOO zich sterk voor drempelverlaging van verantwoorde professionele inzet van (huis)dieren in de zorg, in onderzoek en in het onderwijs. Op deze website krijgt u informatie over de achtergrond van ons ontstaan, onze doelstellingen en missie. Verder wordt u inzicht gegeven in de wijze waarop we onze activiteiten hebben georganiseerd.

People and Animals: The International Journal of Research and Practice

We invite contributions for both the Science and Practice sections from researchers and practitioners from a wide range of disciplines. Articles should be related to research and/or practice in the fields of animal assisted interactions (AAI) or human-animal...
Read More

Scriptie Social Work

Paardondersteunde interventies: De kracht van de match tussen cliënt en paard. Een exploratief onderzoek naar de verschillende visies en overwegingen van aanbieders van paardondersteunde interventies met betrekking tot het maken van een match tussen de behoefte en de...
Read More

DierEnEffect

Waarom dieren effectief ingezet kunnen worden in de hulpverlening D. H. G. Wintraecken - 0844004 N. L. H. Mulderij – 0848689 Download...
Read More

Vooraankondiging symposium

Volgend jaar viert Topdog een dubbel feestje. De Topdogmethodiek bestaat 10 jaar en Mens & Hond bestaat samen 35 jaar. Jeroen Dale 15 jaar en Rob Mos 20 jaar. Wij willen dit dubbele feestje vieren door middel van een  symposium: “10 Jaar Topdog met hart en ziel”……...
Read More

Building bridges between research and fieldwork

Attendees of the annual ISAZ conference spent several days considering multidisciplinary approaches to HAI research involving both behavioral and social sciences. Psychology, social psychology, anthropology, psychiatry, and neuroscience were all key focal points....
Read More