Animal Assisted Interventions in Zorg, Onderzoek en Onderwijs

Animal Assisted Interventions in Zorg, Onderzoek en Onderwijs

Animal Assisted Interventions in Zorg, Onderzoek en Onderwijs

AAIZOO: Animal Assisted Interventions in Zorg, Onderzoek en Onderwijs

“Animal Assisted Interventions” (AAI) hebben betrekking op activiteiten en werkzaamheden waarbij dieren een ondersteunende of assisterende rol hebben in de zorg, in onderzoek en in het onderwijs.
Daarbij kan worden gedacht aan dierondersteuning en -assistentie in het werk van psychologen, psychiaters, psychotherapeuten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk en sociaal werkenden, onderwijsgevenden en vrijwilligers in de zorg en het onderwijs.
Door middel van het op ondersteunende wijze inzetten van dieren zoals bijvoorbeeld honden, paarden, ezels en andere dieren vindt er optimalisering van therapeutische processen, begeleidende activiteiten en leerprocessen plaats.

 

De Stichting zet zich in voor het verbeteren van de kennisinfrastructuur op dit gebied, waardoor wetenschappers, hulp- en zorgverleners en andere beroepsmatige aanbieders van dierondersteunde werkzaamheden de beschikbare kennis beter kunnen delen, onderzoeksprojecten kunnen initiëren en onderwijs kunnen ontwikkelen. Hierdoor kan de kwaliteit van de werkzaamheden in dit werkveld worden verbeterd.

Daarnaast maakt AAIZOO zich sterk voor drempelverlaging van verantwoorde professionele inzet van (huis)dieren in de zorg, in onderzoek en in het onderwijs. Op deze website krijgt u informatie over de achtergrond van ons ontstaan, onze doelstellingen en missie. Verder wordt u inzicht gegeven in de wijze waarop we onze activiteiten hebben georganiseerd.

Animal Assisted Education in het reguliere basisonderwijs in Nederland

Een onderzoek naar de mogelijkheden die Animal Assisted Education biedt voor het reguliere basisonderwijs in...
Read More

11-13 July 2016: UNVEILING A NEW PARADIGM: HAI IN THE MAINSTREAM

Abstract Submission deadline 30 November 2015! THEMES Theme 1 Innovations in HAI Practices across disciplines, cultures and societies around the globe - Emphasis on wellbeing for humans and animals - New roles in AAI and HAI for veterinarians, for medical professions,...
Read More

Nieuwsbrief Ezelstal Hans en Grietje/Asino Centrum Nederland, juli 2015

Download onze nieuwsbrief januari 2016
Read More

Witboek van IAHAIO 2015

(International Association of Human-Animal Interaction Organizations) Definities van IAHAIO voor interventies met behulp van dieren en richtlijnen voor het welzijn van de betrokken dieren
Read More

Modules ‘Introduction in Anthrozoology’

Met veel plezier kondigen we aan dat de Open Universiteit en IAHAIO samen modules hebben ontwikkeld. Deze  “Introduction in Anthrozoology’ is op het internet te vinden op...
Read More